Hemtenta ht 14

Hemtenta psykoterapeutiska metoder och teorier 1, HT 14 1.
Problemlista a. jobbar inte b. undviker sociala aktiviteter c. har ritualer som hindrar henne att komma iväg hemifrån d. kör inte bil, är inte närvarande vid möten som gäller henne (försäkringskassan) e. tänker att hon inte är något värd om hon inte presterar på topp/ser perfekt ut f. har inte fått parrellationer att funka fast hon önskar det. g. återkommande huvudvärk. Elisabeth har problem med depression, social oro och undvikande och vissa tvångshandlingar. Jag har gjort problemlistan utifrån problemens storlek. Jag har inte brytt mig om diagnoser eller hennes känslor i min bedömning utifrån ett KBT­behandlingsperspektiv är det ointressant (Ost, et all 2013). Elisabeth har en inlärningshistoria av att undvikanden är funktionella. Detta kombinerat med tankar av att hon alltid måste vara perfekt har nu lett till att hennes problem förvärrats. Jag tänker att det är mest handikappande för henne att hon inte jobbar, dessutom skulle det vara praktiskt att börja med det vid behandling (beteendeaktivering). Skulle hon komma igång med det slår man flera flugor i en smäll. På jobbet kan hon träna på och exponera sociala färdigheter, hon får också chansen att utmana sin morgonrutin (exponering med responsprevention). Eftersom vi bara har tio sessioner kanske detta är på gränsen av vad som går att klara av. Första prioritet blir beteendeaktivering för att få tillbaks henne till jobbet.
 
2. Överskott och underskott Elisabeth har en lång inlärningshistoria av undvikanden och perfektionism. Hennes föräldrar hade stora krav på henne gällande skolresultat, idrottsprestationer och utseende. Hon började tidigt att undvika sociala sammanhang hon inte kände sig trygg och avslappnad i. Denna undvikande stil har varit funktionell kortsiktigt men lett till få positiva förstärkare och att hon blivit mer och mer hämmad i beteenden och mer deprimerad.

5. Sammanfattande bedömning
Elisabeth är 43 år och sjukskriven sen tre månader. Jag bedömer att hon har problem med
depression, social oro och undvikande och vissa tvångshandlingar. Jag listade dessa i början
som:
1. jobbar inte
2. undviker sociala aktiviteter
3. har ritualer som hindrar henne att komma iväg hemifrån
Uppkomsten till detta har viss grund i hennes uppväxt då grundantaganden såsom: Jag är
svag och Ingen kan älska mig formades. Detta ledde ledde dels till en stil där hon jobbar hårt för
att allt skall vara perfekt och socialt undvikande. Hårt arbete tillsammans med få positiva
förstärkare har tillslut gjort att det inte funkar längre: hon har hamnat i dystymi och avsevärt
socialt undvikande.

 

Jag väljer beteendeaktivering (BA) som huvudmetod för behandlingen (Barlow red.
2014). För att behandla den sociala oron använder jag exponeringar/beteendeexperiment och för
tvånget exponering med responsprevention. Först ska vi försöka komma överens om vettiga
målsättningar. Dessa skall vara mätbara och sätts upp i samarbete med Elisabeth t.ex. såsom
antal dagar på jobbet, antal kontakter och aktiviteter med vänner/bekanta eller liknande.
Som rational och orientering till behandlingen får Elisabeth både muntlig och skriftligt
info om BA (Barlow red. 2014). En viktig del i det är att Elisabeth får förklaringen till hur en
kan se på hur aktiviteter och mående samverkar. Ett exempel är den här bilden:

 

 

Den skall lära Elisabeth att inte utvärdera aktiviteter utifrån hur ens prognos ser ut utan
hur det verkliga utfallet blev. Det skall också uppmärksamma klienten om hur hennes
undvikanden ställer till det. Att inte gå i “undvikandefällan”. När Elisabeth är med på tåget
inleds behandlingen med kartläggning av dagen med syfte att lära sig hur ens egna aktiviteter 

påverkar ens mående. Därefter blir fokus att schemalägga graderade aktiviteter i syfte att få
tillbaks henne i arbete. Förhoppningsvis kan vi då utvärdera att hon börjar må bättre.
För Elisabeths sociala oro får hon rationalen för beteendeexperiment. Jag
bedömer/hoppas att detta problem inte är så svårt att åtgärda. Hon får på egen hand utsätta sig för
utmaningar som skall lär henne att katastroferna inte inträffar. Om hon kommer tillbaks i jobb så
får hon en omgivning som förhoppningsvis är ok för henne att göra beteendeexperiment i?
Elisabeths problem med att komma iväg på morgonen skall utmanas med exponering och
responsprevention. Vi kartlägger och förhandlar om hur en “lagom” morgonrutin utan
säkerhetsbeteenden ser ut. Elisabeths uppgift blir sen att göra den “lagoma” morgonrutinen utan
hänsyn till hur illa detta kan kännas.
Jag tror att det blir svårt att hinna med allt på tio sessioner. Därför har jag lagt upp det
som ovan. Blir det tid över kan hon få psykoedukation om problemen längre ner på listan.

 

Referenser
Öst, L. (2013). KBT inom psykiatrin: Under redaktion av LarsGöran
Öst. Stockholm: Natur &
kultur.
Barlow, D. (2014). Clinical Handbook of Psychological Disorders, Fifth Edition: A StepbyStep
Treatment Manual (5th ed.). New York: Guilford Publications

 

Nu pluggar jag igen...

Ska försöka lägga in tentor när de är klara...

RSS 2.0